khóa sàn xe đẩy

Những thông tin cơ bản về khóa sàn xe đẩy
Khóa sàn xe đẩy hàng là một bộ phận có thể lắp riêng như phụ kiện, có chức năng cố định, khóa xe đẩy tại một vị trí, hỗ trợ người dùng chất hàng hoặc dỡ hàng xuống xe.
Xe đẩy Phong Thạnh XTH200T
3.000.000 đ 3.150.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.200.000 đ 1.450.000 đ
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.850.000 đ