khóa sàn xe đẩy

Những thông tin cơ bản về khóa sàn xe đẩy
Khóa sàn xe đẩy hàng là một bộ phận có thể lắp riêng như phụ kiện, có chức năng cố định, khóa xe đẩy tại một vị trí, hỗ trợ người dùng chất hàng hoặc dỡ hàng xuống xe.
Xe đẩy hàng Nikawa NK-60DN
650.000 đ 850.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
1.790.000 đ 1.940.000 đ
Xe đẩy Phong thạnh XTB100D
1.400.000 đ 1.650.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.200.000 đ 1.450.000 đ