Tải trọng 0 - 150Kg

-30%
Xe đẩy hàng sàn thép Ameca HAM-150S
940.000 đ 1.350.000 đ
-24%
Xe đẩy hàng Nikawa NK-60DN
650.000 đ 850.000 đ
-17%
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.200.000 đ 1.450.000 đ
-12%
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-100F
1.450.000 đ 1.650.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
1.790.000 đ 1.940.000 đ
-24%
Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép Advindeq TL150
1.100.000 đ 1.450.000 đ
-13%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150
1.040.000 đ 1.200.000 đ
-15%
Xe đẩy Phong thạnh XTB100D
1.400.000 đ 1.650.000 đ
-12%
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ