Tải trọng 170 - 350Kg

-10%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.650.000 đ 2.930.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL300
1.790.000 đ 1.950.000 đ
-11%
Xe đẩy Phong Thạnh XTB100DG
1.550.000 đ 1.750.000 đ
-11%
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.850.000 đ
-13%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH130N
2.090.000 đ 2.390.000 đ
-20%
Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Sàn Thép Ameca HAM-300S
1.320.000 đ 1.650.000 đ
-4%
Xe đẩy hàng Prestar NF304
8.150.000 đ 8.450.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng Prestar NF314
7.740.000 đ 8.440.000 đ
-8%
Xe đẩy Prestar NFS301
5.800.000 đ 6.300.000 đ
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.850.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.350.000 đ 1.550.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa NK-60DN
730.000 đ 850.000 đ