Tải trọng 170 - 350Kg

-10%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.650.000 đ 2.930.000 đ
-11%
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL300
1.730.000 đ 1.950.000 đ
-11%
Xe đẩy Phong Thạnh XTB100DG
1.550.000 đ 1.750.000 đ
-11%
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.850.000 đ
-13%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH130N
2.090.000 đ 2.390.000 đ
-20%
Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Sàn Thép Ameca HAM-300S
1.320.000 đ 1.650.000 đ
-10%
Xe đẩy hàng 2 bánh X485
1.800.000 đ 1.990.000 đ
-14%
Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Advindeq HT-320 – 320kg
1.800.000 đ 2.090.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
2.250.000 đ 2.490.000 đ
Xe đẩy sàn nhựa Feida FD-150
950.000 đ 1.350.000 đ
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.850.000 đ
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ