Tải trọng 400 - 600Kg

-11%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y-LS
7.490.000 đ 8.440.000 đ
-9%
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
4.250.000 đ 4.670.000 đ
-9%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH200L
2.950.000 đ 3.250.000 đ
-5%
Xe đẩy hàng Sumo HG311
6.100.000 đ 6.450.000 đ
-7%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH200N
2.750.000 đ 2.950.000 đ
-8%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH250S1
3.750.000 đ 4.080.000 đ
-6%
Xe đẩy hàng Sumo HG310C
6.250.000 đ 6.640.000 đ
-3%
Xe đẩy hàng Sumo HG510C
7.600.000 đ 7.800.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.200.000 đ 1.450.000 đ
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ