Tải trọng 400 - 600Kg

-5%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH200T
3.000.000 đ 3.150.000 đ
-6%
Xe đẩy hàng Prestar NG401-8
8.950.000 đ 9.500.000 đ
-6%
Xe đẩy Prestar NG401/6
8.000.000 đ 8.500.000 đ
-8%
Xe đẩy hàng Prestar TF402
5.399.000 đ 5.900.000 đ
-5%
Xe đẩy hàng Prestar NG407/6
14.200.000 đ 14.950.000 đ
-3%
Xe đẩy hàng Sumo HG510C
7.600.000 đ 7.800.000 đ
-6%
Xe đẩy hàng Sumo HG310C
6.250.000 đ 6.640.000 đ
-8%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH250S1
3.750.000 đ 4.080.000 đ
-7%
Xe đẩy Phong Thạnh XTH200N
2.750.000 đ 2.950.000 đ
Xe đẩy Phong Thạnh XTB100DG
1.490.000 đ 1.750.000 đ
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.550.000 đ 2.850.000 đ
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ