túi nilon

Sử dụng xe kéo đi chợ: Tạo dựng một lối sống xanh
Sử dụng xe kéo đi chợ ngay hôm nay để tạo dựng một thói quen tốt, giảm thiểu việc dùng túi nilon và xả thải rác thải nhựa ra môi trường.