Xe nâng 3,5 tấn

-18%
Xe nâng tay Eplift 3.5 tấn càng hẹp
6.250.000 đ 7.600.000 đ
-18%
Xe nâng tay Eplift 3.5 tấn càng rộng
6.300.000 đ 7.700.000 đ
Xe đẩy Phong Thạnh XTL130DS
2.600.000 đ 2.850.000 đ
Xe đẩy hàng Prestar NB101
2.250.000 đ 2.550.000 đ
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.200.000 đ 1.450.000 đ